18 de març, 2008

Els apareguts marges del camí de Sales

El passat 9 de desembre de 2007, la muntanya de Sant Ramon (el Montbaig) va patir un incendi forestal al camí de Sales, a la partió dels termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Viladecans.
L’incendi va afectar a una zona on hi han uns extraordinaris exemplars de pins pinyoners madurs que, en part, podran sobreviure. També va afectar de ple a un garrofer centenari que té més d’un metre de diàmetre el seu tronc.
Com ja va passar a l’important incendi del juliol de 2005 que també va patir el Montbaig, sota la espessa pinassa i matolls cremats que havien crescut descontroladament en antics camps de conreus, apareix un paisatge d’un altre temps: son els marges de pedra seca. La pedra d’aquests marges són de llicorella i de torturà , que són nòduls de fang cimentats de color clar; de fet, la zona del camí de Sales és geològicament una zona de transició entre llicorelles i argil·les.
Us adjunto aquí un petit reportatge fotogràfic d’aquests marges que com podreu observar tenen una gran bellesa.